BELGISCHE MEDAILLES VOOR DIENST IN BUITENLANDSE OPERATIEGEBIEDEN
Deze medaille werd ingesteld op 11 september 1987 voor toekenning aan alle Belgische militairen welke deelnamen aan één of meerdere gewapende humanitaire operaties in Kongo/Zaire en Ruandi-Urundi sedert 1 juli 1960 en een onbesproken gedrag toonden tijdens die missies. De achterzijde van de medaille is volledig vlak. Meerdere balken werden ingesteld o.a. voor operaties als "RODE DRAAK", "ZWARTE DRAAK", "RED BEAM", "GREEN BEAM", "BLUE BEAM" en "SILVER BACK" enz.
De Herinneringsmedaille voor Gewapende Humanitaire Operaties
De Herinneringsmedaille voor Buitenlandse Missies of Operaties
Toegekend voor verdienste in operaties in het buitenland in het kader van het bewaren van de vrede of in humanitaire operaties. In de eerste plaats bestemd voor militairen kon deze medaille echter ook aan burgers welke een detachement vergezelden, worden toegekend.

Dit ereteken werd gesticht op 13 april 1993 en nauwelijks twee weken later waren een aantal operaties waarvoor het kon worden uitgereikt, bekend gemaakt. Daaronder vooral missies in ex-Joegoslavië en Somalië. Een groot aantal balken is reeds voorzien om deelname aan dergelijke operaties aan te duiden zoals BELBAT, MOVING STAR, RESTORE HOPE, UNOSOM, UNPROFOR, ECMM, UNMO, WINTER LODGE, SHARP, BOSNIA ROAD, UNAMIR, UNDP, COLUMBUS, SOUTHERN BREEZE, MINURSO, CMAC enz.

Bij Besluit van 13 Augustus 2004 (gepubliceerd op 17 Sept.) werd besloten om deze balkjes te vervangen door een bronzen cijfer, 9x6mm, dat het aantal deelnames aan operaties weergeeft. Op rust gestelde gedecoreerden mogen de afgeschafte staafjes blijven dragen op hun ereteken.
Het Erekruis voor Militaire Dienst in het Buitenland
Ingesteld op 11 augustus 1997 in drie klassen voor uitreiking aan die militairen welke gedurende een lange periode ofwel in de Duitse Bondsrepubliek, Zaire (nu Congo), Ruanda of in Burundi dienst deden.

De 1ste Klasse (vergulde middenstreep) wordt toegekend voor 15 dienstjaren, de 2de Klasse (verzilverde streep) voor 10 en de 3rde Klasse (rode streep) voor 5 jaar dienst.
De Medaille voor de Oorlogsvrijwilliger
Uitgereikt aan Belgen of buitenlanders welke vrijwillig dienden in eenheden van de Belgische strijdkrachten, in veldtochten welke het gevolg waren van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Deze bronzen medaille werd ingesteld op 7 april 1952 en kon, in geval van gevechtsaktie(s), voorzien worden van een balk "PUGNATOR" op het lint..
© Hendrik Meersschaert, 2017